Onderzoek: 50% van de studenten ontevreden over Video Collaboration-oplossing in digitaal onderwijs

Versnelde implementatie digitaal onderwijs vanwege corona, laat ruimte over tot verbetering

Highlights van het onderzoek

  • Digitaal onderwijs versneld omarmd vanwege de coronapandemie
  • Kwaliteit van de lessen in digitaal onderwijs blijft gelijk en neemt zelfs toe voor docenten
  • 50% van de studenten ontevreden over Video Collaboration-oplossingen bij digitaal onderwijs
  • Studenten en docenten hebben moeite met sociale interactie in digitaal onderwijs

Leusden – 8 december 2021 – Logitech Video Collaboration, de expert op het gebied van video conferencing, presenteert vandaag de resultaten van een onderzoek over de huidige stand van zaken in digitaal onderwijs, dat in mei 2021 is uitgevoerd. In opdracht van Logitech  heeft onderzoeksbureau DVJ Insights een survey-onderzoek gedaan en zijn 80 docenten en 220 studenten van Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen gevraagd naar hun ervaringen met het les krijgen of lesgeven in het digitale onderwijs voor en tijdens de coronapandemie. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat 50% van de studenten ontevreden is over de Video Collaboration-oplossing binnen digitaal onderwijs.

Innovatie in een stroomversnelling door pandemie
Sinds de coronapandemie is de innovatie en implementatie voor digitaal onderwijs in een stroomversnelling geraakt en dit lijkt een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat studenten binnen een digitale leeromgeving de lessen inhoudelijk net zo goed beoordelen als in de traditionele fysieke vorm, terwijl docenten de lessen inhoudelijk zelfs beter beoordelen in de digitale vorm (70%) dan de traditionele fysieke vorm (45%).  Hoewel de technische mogelijkheden zijn toegenomen, blijven er uitdagingen. Zelfs met de versnelde invoering van het digitale onderwijs blijkt dat docenten zich zorgen maken over de verouderde hardware en software van studenten en dat er hoge kosten zijn verbonden aan het digitaliseren van het onderwijs. Studenten geven aan beperkte kennis te hebben van nieuwe digitale oplossingen en dat ze zich zorgen maken over de privacy en veiligheid van de digitale vorm van onderwijs. Bovendien blijkt ook dat 50% van de studenten niet tevreden is over de huidige hardware en software die worden gebruikt in de lessen en is slechts 40% van de docenten tevreden hierover. Hoewel men tevreden is over de hybride lesvorm vinden de respondenten dat volledig digitaal onderwijs lastig te volgen is op afstand. Zo blijkt dat studenten en docenten moeite hebben met het gebrek aan interactie tijdens de lessen omdat er geen verbinding is en misverstanden vaker ontstaan. Ook vinden vooral docenten het lastiger om individueel aandacht te geven aan studenten en is de coördinatie van groepen moeilijker.

Digitaal onderwijs is niet meer weg te denken
Door middel van het onderzoek wordt duidelijk waar onderwijsinstellingen tegenaan lopen bij de integratie en het dagelijks gebruik van digitaal onderwijs en het belang van een goede oplossing. “Een goede digitale oplossing is niet meer weg te denken bij onderwijsinstellingen,” zegt Laura Dijk, Educatie Specialist bij Logitech Video Collaboration. “Wij vinden dat een goede digitale oplossing de mogelijkheid biedt aan studenten en docenten om waar ze ook zijn les te kunnen geven of te kunnen krijgen ongeacht of dit volledig digitaal, fysiek of in een hybride vorm is. Het is bovendien essentieel dat een goede oplossing de uitdagingen voor de sociale interactie wegneemt en dat de kwaliteit van de les gewaarborgd blijft. Daarvoor is het belangrijk dat het onderwijsprogramma centraal staat en er met de docenten en de IT-specialisten van de onderwijsinstelling wordt samengewerkt om niet alleen een oplossing te integreren die technisch goed werkt maar ook extra mogelijkheden toevoegt aan het onderwijsprogramma. Dit stelt docenten in staat hun lesprogramma’s nog beter te ontwikkelen en helpt de studenten de lesstof beter te begrijpen. Wij zijn er om de onderwijsinstellingen hiermee te helpen.”

Onderzoeks-whitepaper
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ Insights in mei 2021. In een survey-onderzoek zijn 300 docenten en studenten gevraagd naar hun ervaringen met het les krijgen of geven in een digitale lesomgeving. Lees alle resultaten van het onderzoek in het whitepaper van Logitech en download het via https://info.logitech.com/whitepaper-het-nieuwe-normaal-in-educatie-nl.html