Logitech zet zich in voor klimaatpositieve aanpak

Alle producten en activiteiten van Logitech zijn in 2021 koolstofneutraal

LEUSDEN – 10 september 2021 – Vandaag maakt Logitech International (SIX: LOGN) (Nasdaq: LOGI) bekend een klimaatpositieve aanpak te omarmen en zijn koolstofuitstoot in de gehele waardeketen (scope 1, 2 en 3) aan te pakken met als doel dit jaar nog koolstofneutraal te worden. In 2030 wil het bedrijf netto nul koolstof genereren. Daarna moeten de bedrijfsactiviteiten klimaatpositief zijn. Er moet sneller actie op het klimaat worden ondernomen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan de bestrijden. Daarom versnelt Logitech eerdere afspraken ter ondersteuning van de Verdrag van Parijs en and RE100. Het bedrijf zet zich in om meer koolstof te verwijderen dan het genereert door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen en te investeren in herstelprogramma’s.

„Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze generatie. Toch vindt de reductie van de netto koolstofuitstoot als gevolg van menselijk handelen niet snel genoeg plaats”, stelt CEO Bracken Darrell van Logitech. „We moeten nú meer doen om een klimaatpositieve toekomst te creëren. Daarom versnellen we onze klimaatstrategie. Dit jaar nog moeten alle activiteiten en producten van Logitech koolstofneutraal zijn. In 2030 moet onze netto-uitstoot nul zijn, en uiteindelijk willen we klimaatpositief opereren. Daarmee gaan we verder dan de afspraken die landen hebben gemaakt in de Verdrag van Parijs én zijn we 20 jaar sneller. We kunnen dit simpelweg niet uitstellen.”

Snellere actie op de doelen voor 2050 die in het Verdrag van Parijs en in het VN-raamwerkverdrag inzake klimaatverandering zijn afgesproken, vraagt om een uitgebreidere strategie voor klimaatactie. Om het ambitieuzere doel van netto nul uitstoot in 2030 en klimaatpositieve bedrijfsactiviteiten daarna te omarmen, onderneemt Logitech actie met doelstellingen die hun oorsprong in de wetenschap vinden en de ‘Reduce – Renew – Restore’-strategie ondersteunen. Daarbij worden specifieke programma’s ingezet die energieverslindende producten en activiteiten binnen het productportfolio, de bedrijfsactiviteiten, de waardeketen en de productlevenscyclus moeten minimaliseren.

Logitech maakt gebruik van de ’Reduce – Renew – Restore’-strategie:

  • Reduce: Logitech’s inzet voor Design for Sustainability wordt in alle fasen van het ontwerp- en engineering-proces benadrukt om de potentiële koolstofuitstoot van een product te verminderen door middel van innovatie op het gebied van materialen, energiezuinigheid, verpakkingen, productieprocessen, circulariteit en meer. Daarbij wordt de koolstofuitstoot in feite uitgebannen voordat deze ook maar kan plaatsvinden. Ook moeten bestaande producten en processen worden herzien en geüpdatet om de impact van bestaande activiteiten jaar op jaar te verminderen. Voor veel producten van Logitech worden al gerecyclede kunststoffen van consumenten en gerecyclede verpakkingen gebruikt.
  • Renew: Het gebruik van hernieuwbare elektriciteit is een integraal onderdeel van de energiestrategie van Logitech. Wanneer de absolute vraag naar energie niet kan worden verminderd, zal gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Logitech baseert zich op wetenschappelijke methoden en analyse van de levenscyclus om de directe koolstofuitstoot van het bedrijf (scope 1 en 2) en de indirecte emissies in de waardeketen (scope 3) vast te stellen. Inmiddels wordt er met leveranciers en andere belanghebbenden samengewerkt om gebruik te maken van hernieuwbare elektriciteit via directe toegang tot hernieuwbare bronnen, energieopwekking op locatie en de aankoop van energieattributiecertificaten (EAC’).
  • Restore: De keuze voor een klimaatpositieve benadering houdt in dat de volledige omvang van de emissies (Scope 1, 2 en 3) in evenwicht moet zijn. In de komende negen jaar zal Logitech geleidelijk meer investeren in door derden gecertificeerde, op de natuur gebaseerde, hernieuwbare en sociale projecten om koolstofuitstoot te vermijden en koolstof uit de lucht te halen. Nu de gevolgen voor het klimaat steeds duidelijker worden, erkent Logitech de dringende noodzaak om te investeren in bosbehoud, infrastructuur voor hernieuwbare energie, nieuwe koolstofputten en gemeenschappen die invloed ondervinden van het klimaat –en om deze actoren te ondersteunen. Dit jaar breidt Logitech zijn herstelinvesteringen uit via een meerjarig koolstofvastleggingsproject in Fangcheng County in de provincie Henan, China, waarbij meer dan 40 miljoen bomen worden geplant. Logitech zal alleen al in 2021 meer dan 1 miljoen tCO2 op jaarbasis elimineren met onze ‘Reduce – Renew – Restore’-strategie. Het bedrijf is van plan om geleidelijk meer te investeren in projecten die koolstof afvangen en verwijderen om de schade van de voorbije eeuw te herstellen en de natuurlijke omgeving te herstellen.

„We hebben onze inzet voor klimaatactie opnieuw onderstreept en ons programma versneld om de 1,5oC-doelstelling ter ondersteuning van het Verdrag van Parijs 20 jaar eerder te bereiken dan wordt dan verwacht”, aldus Prakash Arunkundrum, hoofd van Global Operations and Sustainability. „Reductiedoelstellingen op basis van wetenschappelijke gegevens vormen de drijvende kracht achter ons momentum. We erkennen dat de normale gang van zaken fundamenteel moet veranderen, willen we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Het stimuleren van innovatie op het gebied van materialen, meetinstrumenten en technische ontwerpprocessen, en samenwerking tussen verschillende sectoren, helpt ons bij het terugdringen van koolstofemissies en het versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie”.

Logitech heeft de ambitie om duurzaamheid in de industrie voor consumentenelektronica positief te beïnvloeden en kiest proactief voor een innovatieve benadering van ecologische en sociale duurzaamheid. Naast zijn klimaatvriendelijke aanpak is Logitech het eerste bedrijf op het gebied van consumentenelektronica dat zich verplicht tot het verstrekken van gedetailleerde etikettering op productverpakkingen voor het hele assortiment, waarop het koolstofeffect wordt weergegeven. Kom meer te weten over alle duurzaamheidsinitiatieven van Logitech in het Duurzaamheidsrapport voor 2021 of op de website.