Logitech ondersteunt UNICEF

Met elke verkochte muis, toetsenbord of MeetUp (ConferenceCam), worden educatieprojecten ondersteund

Leusden, 4 november – UNICEF en Logitech gaan een partnership aan om educatieve projecten voor kinderen in het buitenland te ondersteunen.

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen?
Het eerste contact tussen Logitech en UNICEF werd maart vorig jaar gelegd op de Business Impact Day, georganiseerd door UNICEF Nederland om in contact te komen met bedrijven die maatschappelijk actief willen zijn. “Wij geloven in het samenbrengen van mensen en bedrijven,” zegt Janneke Monkhorst, Manager Corporate Partnerships, Major Donors & Foundations bij UNICEF Nederland. “Door kruisbestuiving ontstaan de mooiste ideeën en begin 2020 kwam alles in een stroomversnelling terecht. Corona heeft veel van ons gevraagd, maar door enthousiasme aan beide kanten is deze partnership ontzettend snel opgezet.”

Thematisch partnership
UNICEF en Logitech vinden elkaar op het gebied van onderwijs en remote learning. Barbara Feres, New Business & Partnership Development manager bij UNICEF Nederland legt uit: “We zien dat Logitech in haar corporate social responsibility-traject het thema onderwijs erg serieus neemt. Dat is ook een van onze eigen kernthema’s: Onderwijs voor ieder kind. Voor ons was het meteen duidelijk dat we konden samenwerken om meer steun te krijgen voor onze onderwijsprojecten.”

“Investeren in onderwijs is belangrijk, want kinderen die naar school gaan hebben kans op een betere toekomst. Goed onderwijs vergroot ook de overlevingskansen van jonge kinderen, het versterkt het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van meisjes, en het leidt tot vreedzamere samenlevingen. Met de hulp van UNICEF kregen eerder 17,5 miljoen kinderen toegang tot onderwijs. Door de coronapandemie heeft één op de drie kinderen helemaal geen toegang meer tot onderwijs door de sluiting van scholen. Tijdens de crisis heeft UNICEF al 220 miljoen kinderen geholpen met thuisonderwijs en andere vormen van alternatief onderwijs, bijvoorbeeld via televisie en radio, zodat zij kunnen blijven leren ondanks de gesloten scholen. Juist in coronatijd is investeren in de toegang en de kwaliteit van onderwijs hard nodig,” zegt Feres. “Ieder kind heeft recht op onderwijs.”

Resultaat van de samenwerking
De samenwerking tussen Logitech en UNICEF is drieledig. Angela Hordijk, Marketing Manager Logitech for Business: “Allereerst hebben we het kantoor van UNICEF Nederland van onze video conferencing-oplossingen voorzien, zodat ook zij “fit for the future” zijn. Door het gebruik van onze video conferencing-oplossingen, besparen ze reiskosten en werken ze efficiënter.Ten tweede willen we onze klanten ook betrekken in deze samenwerking, want hoe fijn is het om onze producten te kopen en tegelijkertijd hiermee UNICEF te helpen? Onze zakelijke klanten kunnen UNICEF onder andere helpen door onze meest populaire video conferencing-camera MeetUp te kopen. Voor elke verkochte MeetUp doneren wij tien euro aan UNICEF.”

“Ten derde zullen we tijdens de aankomende periode onze ‘Logitech in actie voor UNICEF’-campagne lanceren,” vervolgt Elze de Leeuw, Marketing Manager Creativity & Productivity bij Logitech. “Bij de aanschaf van elke muis en/of toetsenbord, gekocht bij diverse verkooppunten van Logitech binnen de Benelux, gaat er een gedeelte van de opbrengst naar de educatieprojecten van UNICEF. Hiermee krijgen meer kinderen de kans om onderwijs te volgen.”

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de onderwijsprojecten van UNICEF naar www.unicef.nl/onderwijs.