Groeiende behoefte naar aangepaste vakanties onder gezinnen met een meervoudig gehandicapt kind

Arnhem, 19 februari 2021 – Het Bio Vakantieoord constateert een toenemende vraag naar een aangepast vakantieaanbod. In het coronajaar was hét aangepaste vakantiepark van Nederland volledig volgeboekt in de zomer. De gasten zijn allemaal gezinnen met een zware zorgtaak voor hun kind met een meervoudige beperking. Het Bio Vakantieoord ontvangt een eenmalige gift van €200.000,- van de VriendenLoterij. Met deze bijdrage kan het Bio Vakantieoord de vakantie toegankelijk houden voor al die gezinnen die zonder een aangepaste vakantieomgeving niet op vakantie kunnen voor hun broodnodige ontspanning.

Dorine Manson, Managing Director van de VriendenLoterij: “Op vakantie gaan is voor veel gezinnen met een kind met een meervoudige handicap niet vanzelfsprekend. Er komt veel bij kijken zowel financieel als praktisch. Het mooie aan Bio Vakantieoord is dat zij vakanties mogelijk maakt voor deze gezinnen, ook als zij het niet zo breed hebben. Wij zijn er trots op dat dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij in de toekomst nog meer gezinnen zorgeloos kunnen genieten van een vakantie met elkaar.

Nederland telt ruim 10.000 kinderen met een meervoudige beperking. De zorg voor deze kinderen is intensief en vraagt veel van hun ouders. In veel gevallen stopt één van hen met werken om fulltime voor hun kind te kunnen zorgen. Naast het wegvallen van een inkomen, hebben deze gezinnen te maken met extreem hoge zorgkosten. Budget voor een vakantie is er meestal niet, terwijl ontspanning noodzakelijk is om de zorg, dag in dag uit, vol te kunnen houden. Zeker in dit coronajaar, waarin de combinatie van zorg, thuiswerken en thuisonderwijs veel stress oplevert.

Het Bio Vakantieoord is ongelofelijk blij met de gulle gift van de VriendenLoterij. Directeur Frans Wientjes: “Deze bijdrage is een enorme erkenning voor ons werk. Er zijn veel giften en donaties nodig om aangepaste vakanties betaalbaar te houden. De gift van de VriendenLoterij stelt ons in staat om op grote schaal nieuwe donateurs te werven, waarmee we deze vakanties kunnen blijven aanbieden. Daar doen we het allemaal voor, de blije gezichten van de kinderen en de ouders als zij genieten van hun vakantie op het Bio Vakantieoord.”