Nieuwe afbeeldingsvereisten voor Google app-campagnes

Binnenkort update Google de vereisten voor afbeeldingsitems in app-campagnes. Hierdoor wordt het eenvoudiger om app-advertenties te maken. Dit worden de nieuwe vereisten voor advertentiemateriaal:

  • Afbeeldingen moeten een beeldverhouding van 1,91:1, 1:1 of 4:5 hebben. Het minimale afbeeldingsformaat blijft ongewijzigd: respectievelijk 600 x 314, 200 x 200 en 320 x 400.
  • Gif-afbeeldingen worden niet meer geaccepteerd. Jpg en png zijn de enige toegestane bestandsindelingen.

Zodra de nieuwe vereisten van kracht zijn, geldt het volgende:

  • In app-campagnes worden alleen afbeeldingen met een beeldverhouding van 1,91:1, 1:1 of 4:5 weergegeven. Afbeeldingsitems die niet voldoen aan deze beeldverhoudingen, worden niet meer weergegeven en automatisch uit uw advertentiegroepen verwijderd.
  • Gif-afbeeldingen worden niet meer weergegeven in app-campagnes en automatisch uit uw advertentiegroepen verwijderd.
  • De historische gegevens in itemrapporten die betrekking hebben op verwijderde afbeeldingen en gif-bestanden, worden niet beïnvloed.

Google raadt adverteerders aan de afbeeldingsitems in campagnes te controleren en waar nodig aan te passen voordat de nieuwe vereisten van kracht worden. Zo voorkomen adverteerders dat de advertentieweergave in campagnes wordt onderbroken. Google stelt een tool voor bijsnijden beschikbaar waarmee gebruikers bestaande en nieuw geüploade afbeeldingen kunnen bijsnijden tot een van de geaccepteerde beeldverhoudingen.

Meer weten? Neem gerust contact op met ons!