Nieuw onderzoek laat zien dat 88% van de Nederlandse ouders afspraken maakt over gamen met hun kinderen

Amsterdam, 17 december 2019 –  De grote meerderheid van de Nederlandse ouders maakt afspraken met hun tieners over gamen. Ze maken keuzes over het type games dat hun kinderen mogen spelen, hoe lang, waar en hoeveel zij mogen besteden aan games. Toch geeft de helft van de ouders aan dat ze het lastig vinden deze afspraken te handhaven.

Dit blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1.000 Nederlandse ouders, uitgevoerd in opdracht van NVPI Interactief, de brancheorganisatie van uitgevers van videogames. Hun voorlichtingscampagne Rule the Game geeft ouders tips hoe ze het beste om kunnen gaan met gamen binnen het gezin.

Keuzes van Nederlandse ouders
88% van de Nederlandse ouders maakt afspraken met hun tienerkinderen over gamen. Van de gamende tieners mag 37% meer dan € 10,- per maand uitgeven aan games. De meerderheid van de Nederlandse kinderen mag 7 -15 uur per week spelen. Terwijl 68% van de tieners na schooltijd mag gamen, mag 36% dat alleen in het weekend. In het onderzoek zegt 83% van de ouders (bijna) nooit mee te gamen met hun kinderen.

De keuzes van Nederlandse ouders lijken op die van andere Europese ouders. 85% van de Europese ouders maakt afspraken over in-game aankopen en 36% van de Europese kinderen mag geld uitgeven in games. Dit bleek vorige week uit een studie gepubliceerd door de Interactive Software Federation of Europe (ISFE).

Lastig om afspraken te handhaven
De helft van de Nederlandse ouders geeft aan dat ze het lastig vinden deze afspraken te handhaven. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat 46% van de ouders niet of nauwelijks bekend is met ‘parental controls’. Dit zijn hulpmiddelen die ouders kunnen gebruiken om grip te houden op het gamegedrag van hun kind. 47% van de ouders gebruikt parental controls. De meest gebruikte parental controls zijn de hulpmiddelen die in-game aankopen beperken, bepaalde inhoud afschermen of een tijdslimiet bewaken.

Meer inzicht
67% van de Nederlandse ouders geeft aan meer inzicht te willen in het gamegedrag van hun tieners. Ze willen vooral meer inzicht in hoeveel tijd hun kind besteedt aan gamen. Ook zouden ze graag meer weten over de invloed van gamen op de schoolprestaties en het type games dat hun kind speelt.

Martijn Schenderling, Head of Public Affairs, NVPI Interactief: “Als industrie zien wij het als onze verantwoordelijkheid om ouders te helpen goed om te gaan met gamen binnen het gezin. We helpen onder andere door het aanbieden van parental controls en de PEGI-leeftijdsclassificaties en -inhoudsbeschrijvingen. Ook hebben we twee praktische tips: maak duidelijke afspraken met je kind over gamen en speel eens mee. De website Rulethegame.nl geeft ouders een steuntje in de rug.”

– – – –

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Novio Research in opdracht van de NVPI Interactief. De meting tussen 20 en 28 juni 2019. Onder 1.021 Nederlandse ouders met kinderen tussen de 10 en 17 jaar die gamen, representatief op geslacht, regio en leeftijd.

Over Rule the Game
Rule the Game is een initiatief van NVPI Interactief, de brancheorganisatie van uitgevers van videogames, in samenwerking met ISFE (Interactive Software Federation of Europe) en PEGI (Pan European Game Information). Ook NICAM (Kijkwijzer) ondersteunt de boodschap van de campagne.

Over NVPI Interactief
NVPI Interactief is de Nederlandse brancheorganisatie van uitgevers van videogames. NVPI Interactief is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie ISFE.

Over ISFE
De Interactive Software Federation of Europe vertegenwoordigt de interactieve software-industrie (uitgevers en ontwikkelaars van videogames), de snelst groeiende sector van de Europese contentindustrie, met consumenten die ongeveer 20 miljard euro gespendeerd hebben in 2015, binnen een globale markt van 68 miljard euro. ISFE vertegenwoordigt de belangen van de sector tegenover de EU en andere internationale instellingen. ISFE vertegenwoordigt dertien grote uitgevers van interactieve software en handelsverenigingen in 18 landen in Europa.

Over PEGI
Pan European Game Information, afgekort PEGI, is een Europees leeftijdsclassificatiesysteem. Aan de hand van leeftijds- en inhoudspictogrammen geeft het PEGI-systeem informatie aan ouders en opvoeders over mogelijke ongepaste elementen in videospellen. PEGI is opgezet om Europese ouders te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over de aankoop van games. Het systeem werd geïntroduceerd in april 2003 en ontwikkeld door de Interactive Software Federation of Europe (ISFE). Het PEGI-systeem verving een aantal nationale leeftijdsclassificatiesystemen door één systeem, dat nu al ruim vijftien jaar in de meeste landen van Europa wordt gebruikt.