Nederlandse ouders erkennen voordelen van het spelen van videogames

Onderzoek wijst uit dat ouders zien dat het spelen van videogames positieve invloed heeft op creativiteit, taalvaardigheid, intelligentie en sociale vaardigheden van hun kinderen

Amsterdam, 14 december – Rule the Game, het platform dat videogamen leuk maakt voor het hele gezin en waar iedereen terecht kan met vragen over videogames en verantwoord videogamegedrag, publiceert vandaag de resultaten van een onderzoek naar het videogamegedrag van kinderen. In dit jaarlijkse onderzoek zijn 1030 Nederlandse ouders tussen de 25 en 60 jaar, met een kind tussen de 4 en 17 jaar, gevraagd naar het videogamegedrag van hun kind. Uit dit onderzoek blijkt dat maar liefst 86% van de Nederlandse ouders de voordelen ziet van het spelen van videogames bij de ontwikkeling van hun kind, een stijging ten opzichte van de vorige jaren.

Voordelen van videogamen & grip videogamegedrag
Een meerderheid van de ouders in Nederland ziet videogaming als goed middel om de Engelse taalvaardigheid van hun kind te verbeteren (58%) of een goede manier om de creativiteit van hun kind te stimuleren (56%). Ook beschouwen ouders videogaming bevorderlijk voor de intelligentie van hun kind (33%) en goed voor de sociale vaardigheden van hun kind (30%). Slechts 14% ziet helemaal geen voordelen in de invloed van videogames op kinderen.

Slechts 2% van de ouders zegt niet op de hoogte te zijn van het videogamegedrag van hun kind. Maar liefst 86% van de ouders geeft aan grip te hebben op het videogamegedrag van hun kind, maar 76% zegt wel dat ze graag nog beter op de hoogte wil zijn. Zo hebben de meeste ouders nog vragen over de hoeveelheid tijd die hun kinderen spelen (52%), de eventuele effecten van videogaming op de gezondheid van hun kind (42%) en het type videogames dat hun kind speelt (36%). Daarnaast vragen ouders zich af of het spelen van videogames invloed heeft op de schoolprestaties van hun kind (37%).

“We vinden het geweldig om te zien dat ouders ieder jaar meer grip krijgen op het videogamegedrag van hun kind, maar dat zij tegelijkertijd ook kritisch blijven. De vragen die ouders hebben, zijn veelal inhoudelijke vragen over de videogame of -mechanieken. Alleen als je als ouder of verzorger betrokken bent bij je videogamende kind leer je hier meer over en kun je makkelijker het gesprek aangaan om samen met je kind heldere afspraken te maken. Het is dus belangrijk om interesse te tonen en ook om eens mee te spelen. Dit is niet alleen leerzaam, maar ook nog eens leuk voor het hele gezin,” zegt Martijn Schenderling van Rule the Game.

“Ouders krijgen steeds beter door hoe zij met onverantwoord videogamegedrag, zoals het uitgeven van geld in videogames zonder toestemming of langer spelen dan is afgesproken, om moeten gaan,” vervolgt Schenderling. “De jaarlijkse onderzoeken maken duidelijk dat ouders steeds meer grip krijgen op, en betrokken zijn met, hun videogamende kind en dat kinderen over het algemeen verantwoord videogamen dankzij het maken van goede afspraken en het toepassen van tools als ouderlijk toezicht (parental controls). Ons platform Rule the Game is speciaal ontwikkeld om hieraan bij te dragen. Ouders kunnen hier dan ook nuttige tips & tricks vinden over het omgaan met een videogamend kind.”

Omgaan met een videogamend kind
Ouders kunnen steeds beter omgaan met een videogamend kind. Zo is 66% van de ouders bekend met parental controls en past hetzelfde percentage van de ouders deze tools daadwerkelijk wel eens toe op de apparaten waar hun kinderen op videogames op spelen. Dit is een sterke toename ten opzichte van de onderzoeken uit 2019 (47%) en 2018 (44%). Verder geeft slechts 4% van de ouders aan geen zicht te hebben op hoeveel geld hun kind uitgeeft in videogames en maakt 88% van de ouders afspraken over het videogamegedrag van hun kind. Hiervan hanteert 85% van de ouders afspraken met voorwaarden, zoals pas videogames spelen zodra het huiswerk af is (66%), pas spelen als rapportcijfers goed zijn (36%) of pas spelen als de kamer van het kind is opgeruimd (31%).

Ook maken ouders over het algemeen afspraken over waar, wanneer en hoe lang hun kind mag videogamen. Zo mogen de meeste kinderen (55%) tussen de 4-9 jaar minder dan 7 uur per week videogames spelen en de meeste kinderen (60%) mogen bovendien niet zonder de aanwezigheid van een ouder videogamen. De plek waar het meest wordt gespeeld is de huiskamer (77%).

Schenderling besluit met: “We zijn heel blij dat we in het drukke najaar met de lancering van de nieuwste videogameconsoles als de Xbox Series X en S en de Playstation 5, meer inzichten kunnen bieden in het videogaming-ecosysteem van Nederland. Aan de hand van dit onderzoek komen we graag met belangstellende partijen en ouders in contact om de brede, leuke en de inmiddels ingeburgerde videogamingwereld te bespreken. Wij willen laten zien dat videogames spelen leuk is voor het hele gezin en dat er genoeg hulpmiddelen zijn om verantwoord videogamegedrag te managen en aan te moedigen.”

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op rulegame.nl. Bekijk daar ook de video, waarin Ruud Gullit 5 tips geeft voor het instellen van ouderlijk toezicht.

Onderzoek infographic gamende kinderen als PDF