Gratis DNA-test voor Leidse pelgrimafstammelingen op internationale DNA-Dag

LEIDEN, 24 april 2019 – Op donderdag 25 april (DNA-Dag) organiseert genealogie-expert Tamura Jones in samenwerking met MyHeritage een grootschalig DNA-onderzoek naar pelgrimafstammelingen in Leiden. Zelfs in Amerika is een dergelijk onderzoek nooit eerder gedaan. Doel is interessante ontdekkingen over deze groep en hun voorouders te doen.

Mayflower Pelgrims
Het beroemde schip de Mayflower vertrok uit Plymouth, Engeland, naar de Nieuwe Wereld in 1620. Aan boord waren pelgrims die uit Leiden kwamen, de stad die zij gedurende ruim een decennium hun thuis noemden. Toen zij naar de Nieuwe Wereld vertrokken, namen zij Nederlandse ideeën mee zoals religieuze tolerantie en het burgerlijk huwelijk. Het Amerikaanse Thanksgiving heeft zelfs roots in de bekende Leidse 3 Oktoberviering.

Voor Amerikanen is afstammen van de Mayflower Pelgrims nog immer van belang. Het is vanwege hun Leidse voorvaderen dat veel Amerikanen naar Leiden komen. Ook wordt er nog steeds een jaarlijkse Thanksgiving Service in de Leidse Pieterskerk georganiseerd.

Op zoek naar Leidse afstammelingen
Het is nog steeds voor velen onbekend dat er niet alleen pelgrimafstammelingen in Amerika, maar ook in Leiden wonen. Moses Fletcher is één van de pelgrims die in 1620 op de Mayflower stapte. Hij had zijn kinderen in Leiden achtergelaten. Zijn plan was om een huis te bouwen en hen daarna over te laten komen, maar dat ging niet door. De pelgrims waren niet goed voorbereid op hun eerste barre winter in Amerika. De helft van hen overleed die eerste winter, onder wie Moses Fletcher. Zijn kinderen bleven in Leiden, kregen zelf kinderen, daarna kleinkinderen, enzovoorts. Tegenwoordig zijn er talloze Leidenaren die afstammen van Moses Fletcher, maar velen zijn nog onbekend met deze historische connectie.

Moderne Pelgrim
De internationaal bekende genealoog Tamura Jones grapt dat hij zelf een moderne pelgrim is, omdat hij net als de Mayflower Pelgrims een Engelsman is die ook in Leiden woont. Al meer dan tien jaar werkt hij aan het Leiden Pelgrims-project: een genealogisch onderzoek naar de afstammelingen van Moses Fletcher. Dat onderzoek is inmiddels zover, dat hij levende afstammelingen kan identificeren. Toen Americans Overseas Remembers, de organisatoren van de jaarlijkse Thanksgiving Service in de Pieterskerk in Leiden hem daarom vroeg, bracht hij de organisatie in contact met een aantal van deze afstammelingen.

DNA-Dag
Donderdag 25 April is het internationale DNA-Dag. Tamura Jones heeft MyHeritage als partner gevonden om het Leiden Pelgrims project te sponsoren met vijftig MyHeritage DNA-kits. MyHeritage is een toonaangevend, wereldwijd platform voor familiegeschiedenis en DNA-tests. De MyHeritage DNA-test is een autosomale test voor genetische genealogie en werkt via een eenvoudig wangstrijkje.

Plaats en tijd
Op donderdagmiddag 25 april van 12.00 tot 18.00 uur kunnen afstammelingen naar De Waag aan de Aalmarkt 21 in Leiden komen om deel te nemen aan het Leiden Pelgrims project. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat afstammelingen van wie dan ook een gratis DNA-test aangeboden wordt, én de eerste keer dat een grote groep pelgrimafstammelingen getest wordt. Het doel is interessante bevindingen te doen over de groep of hun voorouders.

Bent u een Pelgrim afstammeling?
Sommige Amerikanen die de naam Fletcher dragen, beweren afstammelingen te zijn van Moses Fletcher. Genealoog Tamura Jones zet daar vraagtekens bij: ‘Alleen dezelfde naam dragen, maakt je nog geen afstammeling.’

Tamura Jones licht toe dat één familienaam centraal staat bij de afstamming: “Drie kinderen van Moses Fletcher hadden zelf kinderen en ook weer kleinkinderen, maar enkel van zijn dochter Priscilla Fletcher en haar man Thomas Koet zijn levende afstammelingen bekend. Het overgrote deel daarvan woont nog steeds in Leiden en omgeving. Vrijwel iedereen die Koet heet is een afstammeling, maar er komen na zo’n zestien generaties onder de afstammelingen natuurlijk ook veel andere Leidse namen voor, zoals bijvoorbeeld Blansjaar, Nagtegaal, Stikkelorum, Terdu en Verwer.”

“Als u zelf Koet heet, bent u vrijwel zeker een afstammeling, en komt u in aanmerking voor de gratis test, maar het is niet noodzakelijk dat u Koet heet. Als uw moeder of grootmoeder Koet heet bent u net zo welkom. Iedereen, met welke familienaam dan ook, die afstamt van Moses Fletcher is welkom, ook als de naam Koet tien of twaalf generaties geleden voorkomt. Als u weet dat u afstamt van Moses Fletcher, of vermoed dat dit het geval is, wordt u uitgenodigd om te komen. Uw informatie zal worden vergeleken met de genealogische onderzoeksgegevens”, aldus Tamura Jones.

Nationaal monument ‘De Waag’ in Leiden
Leiden is al eeuwenlang een stad van immigranten. Veel Leidenaren wiens familie al generaties lang in Leiden wonen, hebben voorouders uit België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Leidenaren die afstammen van Moses Fletcher hebben Engelse voorouders.

De Waag is een Rijksmonument in het hartje van Leiden. Het stenen gebouw uit 1658 verving het houten gebouw dat er sinds 1455 al stond op de plek waar de Oude Rijn, de Nieuwe Rijn en de Mare samenkomen. Dit is waar de Pelgrims in 1609 Leiden binnenkwamen. Zij stapten uit op het zogenaamde Waaghoofd, de kade voor de Waag waar schepen werden gelost.

De Waag heeft eeuwenlang als waag dienst gedaan. Sinds een aantal jaren is het een café-restaurant, met het Waaghoofd als terras, maar het is ook nog steeds de plek waar ieder jaar op 3 oktober haring en wittebrood wordt uitgedeeld.